دیّرگل

یادها و خاطرها 1

دیدار دوستانه پیکان دیِّر و پاس بوشهر

ایستاده از راست : احمد بلاده - حاج علی فخرایی - حاج حسین وردیانی - ولید صفری

تیم مارسی باغ

نشسته از راست : حسین جاتوت مصطفی قاسمی - علی کورک - رسول درگاهی - عباس بردستانی - حمید ناظر پور - حمزه نجار - اکبر رمضانی

تیم پیکان سال 74 -75

ایستاده از راست : رضا محمدی ( مربی ) عبدالرسول درگاهی - علی فولادی - خلیل شعرانی - مرحوم حسین کارگر - مصطفی قاسمی - اسماعیل صبوحی - احمد زبیری - احمد عبدالله زاده

نشسته از راست : پرویز بلاده - یونس خاکی - علی حیدری - ایمان بحرینی - ابوذر درگاهی - غلامرضا رمضانی - عباس زبیری

پیکان سال 1364

ایستاده از راست : سلمان تمیمی - حسین کلبی - مجید بلاده - احمد بلاده - عبدالله قاسمی - احمد فولادی - عباس طهماسبی -

نشسته از راست : غلامرضا رمضانی - عبدالعلی اعتباری - غلامرضا مومنی - محمد فخرایی - شاهرخ انتظامی - سلمان رمضانی

تیم پیکان سال 1372

ایستاده از راست : عباس زبیری - احمد زبیری - غلامرضا مومنی - محمد فخرایی - غلامحسین زیارتی - حاج ابراهیم قاهری - یونس خاکی - مختار بردی - احمد مومنی - خلیل شعرانی - عبدااه رحمان نژاد - حسین عباسی - محمد شعرانی - شیخ محمد بحرینی (سرپرست ) علی رفعت فرد - کودک خوردسال حامد بحرینی

نشسته از راست : حسین جاتوت - صالح نصار یوسفی - مجید بلده - رضا محمدی - عباس فخرایی - یونس باربرز - سلمان رمضانی - 


تیم منتخب دیّر در تهران سال 1372 - 73

ایستاده از راست : منوچهر کرمی - عباس مرادی - حبیب رسولی - حسین فولادی - جلیل ابراهیمی - محمود موجی - حسن مختار زاده

نشسته از راست : خلیل شعرانی - احمد عبدالله زاده - عبدالله مومنی - محمد اسدی - مرتضی خیاط - یونس اسماعیلی - رضا محمدی

دیدار تیمهای ساحل بردستان - وحدت آبدان

داور وسط : حسین حبشی - کمکها : امید یوسفی و حیدر بلاده

کاپیتان ساحل : رضا محمدی


تیم پیکان سال 1352

ایستاده از راست : غلام دشتی - رمضان جهانگیری - عبدالحسین فخرایی - مرحوم علی عابدی - شیخ محمد بحرینی - علی اکبر بحرینی نژاد - حیدر ماندنی -

نشسته از راست : عبدالحسین بحرینی نژاد - علمدار دردان - سلمان رمضانی - رمضان رمضانی - حیدر بلاده

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰ساعت 21:24  توسط محمد صحافی زاده  |